Gozdarska mehanizacija

Katalog stroškov gozdarske mehanizacije 2009

Delovna različica Kataloga stroškov gozdarske mehanizacije, ki je nastal ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ima nedokončano in nelektorirano vsebino. S pomočjo dodanih spletnih povezav lahko preko kazala vsebine dostopate do pdf dokumentov z vsebino o posameznih skupinah strojev in naprav.

Katalog je urejen po skupinah strojev, ki jih je za potrebe razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev v Programu razvoja podeželja za leta od 2007 do 2013 pod ukrepom 122 (Povečevanje gospodarske vrednosti gozdov) pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Kalkulacije so v pomoč investitorjem pri  poročanju o uspešnosti gospodarjenja z investicijo v gozdarsko mehanizacijo. Omogočajo jim primerjavo spremenljivih in stalnih stroškov glede na letno uporabo njihovega stroja.

V okviru druge naloge je bil oblikovan tudi obrazec v Exel-ovem dokumentu, ki lahko služi kot računalo stroškov sečnje in spravila.

.

Ker se vrednost kalkulacije skriva v kakovosti vhodnih podatkov, svetujemo, da si uporabniki podrobno preberejo UVOD, kjer je podrobno predstavljena uporabljena metodologija.

Za morebitne neugodne posledice uporabe podatkov iz delovne verzije Kataloga, avtorji in Gozdarski inštitut Slovenije ne prevzemajo kakršnekoli odgovornosti.

Comments are closed.