Laboratorij

Laboratorij za analizo kakovosti lesnih goriv

Konec leta 2010 je začel delovati nov sodoben laboratorij za določanje lastnosti talnih kompozitov, lesnih goriv in nekaterih lastnosti lesa. Nova pridobitev laboratorija je naprava za določanje mehanske obstojnosti lesnih pelet, ki je plod domačega znanja in deluje v skladu z SIST EN 15210-1:2010. Za uspešnejše delo skušamo prednosti in storitve laboratorija približati širšemu krogu ljudi. Rezultati naše promocije se kažejo v povpraševanjih podjetji za posamezne analize.

Trenutno lahko v našem laboratoriju opravljamo naslednje analize lesnih goriv:

  • Sejalna analiza (SIST EN 15149-1, SIST EN 15149-2),
  • Gostota nasutja (SIST EN 15103:2011),
  • Vsebnost vode (SIST EN 14774-1:2010),
  • Analiza mehanske obstojnosti pelet (SIST EN 15210-1:2010).

Hkrati želimo z laboratorijem zagotoviti tudi trajni monitoring great post to read delovanja kotlovnice na lesne sekance. Seznam naprav v laboratoriju, ki se uporabljajo pri analizi kakovosti lesnih goriv:

  • Stresalnik Fritsch
  • Sušilna komora Memmert
  • Naprava za analizo mehanske obstojnosti pelet
  • Analitska tehtnica Sartorius
  • Analitska tehtnica AND
  • Digestorij Iskra Pio.

Dodatni podatki o laboratoriju

Podobne laboratorije imajo v mnogih državah, saj so analize lesnih goriv del celote sistema ogrevanja na lesno biomaso – do seznama laboratorijev za analizo lesnih goriv v nekaterih ostalih evropskih državah lahko dostopate preko spletne strani evropskega projekta BiomasstradecentreII.

 

Comments are closed.