Katalog proizvajalcev 2009

Avtorja: Nike Krajnc in Tine Premrl

Slovenija je ena izmed najbolj gozdnatih dežel v Evropi, z visokim, skoraj 80 % deležem gozdov v zasebni lasti. Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije je skupni letni posek v letu 2007 znašal dobre 3 milijone kubičnih metrov lesa, kar predstavlja slabih 70 % možnega letnega poseka. Večino okroglega lesa iz gozdov je namenjeno nadaljnji predelavi v lesnopredelovalni industriji. Dobra četrtina okroglega lesa iz gozdov se uporablja v energetske namene, predvsem za ogrevanje stanovanj. Ocenjujemo, da se v gospodinjstvih letno porabi nekaj čez milijon kubičnih metrov lesa.

Podrobnosti o publikaciji (CIP) in avtorjih.

Katalog v pdf obliki (2,5 MB). Za branje zapisa potrebujete programsko opremo Adobe Reader.

V okviru mednarodnega projekta »Biomasni logistični centri« smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v letu 2008 in v začetku leta 2009 pripravili seznam ponudnikov polen in sekancev ter storitev s sekalniki in cepilnimi stroji.

Razdelitev kataloga po regijah

1 Pomurska regija 7 Jugovzhodna Slovenija
2 Podravska regija 8 Osrednjeslovenska regija
3 Koroška regija 9 Gorenjska regija
4 Savinjska regija 10 Notranjsko-kraška regija
5 Zasavska regija 11 Goriška regija
6 Spodnjeposavska regija 12 Obalno-kraška regija

Comments are closed.