Dogodki

Aktivnosti in dogodki Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko

Člani Oddelka pogosto sodelujejo tako z drugimi oddelki Gozdarskega inštituta Slovenije (raziskovalno delo, srečanja, …), kot tudi z drugimi domačimi in tujimi ustanovami.

Navedeni so le nekateri dogodki, ki so tesneje povezani z osrednjimi področji delovanja:

Comments are closed.