Delavnice in prireditve

A K T U A L N O
14. september 2012
Zaključek mednarodnega projekta ATHOSK 
 
 
Projekt ATHOSK se v letošnjem letu zaključuje. Partnerji iz Avstrije, Nemčije, Italije, Romunije in Slovenije (Gozdarski inštitut Slovenije in like this Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna) organiziramo zaključno konferenco, kjer bodo predstavljeni rezultati projekta. Konferenca bo potekala 14. septembra 2012 v mestu Ebensee (Österreichische Bundesforste, Forsttechnik Ebensee; Steinkoglstraße 25; A-4802) v Avstriji od 9. do 14. ure. Več na spletni strani projekta http://www.athosk.eu/ in vabilu oz. dnevnem redu konference. 
  • vabilo  (0,4 MB)
  • dnevni red  (0,2 MB)

M i n u l i  d o g o d k i
 17. maj 2012  
Delavnica »Proizvodnja lesne biomase v Sloveniji – stanje in izzivi«
Workshop »Biomass production in Slovenia – situation and challenges«
 
Delavnica bo v četrtek, 17. maja 2012, ob 9:00 v veliki predavalnici na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
 
Glavni namen delavnice:
 Na delavnico smo povabili vse, ki so vključeni v katalog ter druge zainteresirane uporabnike, potencialne nove proizvajalce in uporabnike lesne biomase.
 
Predavanja na delavnici:
 
 
 
 
26. april 2012
Delavnica “GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN UPORABA LESNE BIOMASE”
Gozdarski inštitut Slovenije v okviru projekta Biomasni logistični centri soorganizira delavnico o gospodarjenju z gozdovi in uporabi lesne biomase.
Delavnica bo potekala v četrtek 26. aprila 2012 s pričetkom ob 15 h v Žetalah.
Lepo vabljeni!
Informacije:
tine.premrl@gozdis.si
 
 
30. november – 1. december 2011 
Mednarodna delavnica na temo trženja gozdnih proizvodov
“Iskanje novih povezav za trajnostni razvoj gozdarskega sektorja v državah jugovzhodne Evrope”
 
 
Dvodnevni dogodek bo v organizaciji UNECE/FAO in Gozdarskega inštituta Slovenije-Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko potekal v blejskem hotelu Kompas. Sodi v sklop dosedanjih uspešnih srečanj, ki so se začela leta 2006.
Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.
 
Podrobnosti o dogodku z vabilom, programom in prijavnim obrazcem dobite TUKAJ.
Predstavitve v PDF obliki

 
15. oktober 2011
LesEnDemo Sevnica
 
Praktični prikaz izdelave lesne biomase od gozda do peči.
Kontaktna oseba: Tine Premrl
 
8. oktober 2011
Delavnica “Ogrevanje z lesom” in LesEnDemo
Skupaj z Jesenskim obrtniško-kmetijskim sejmom v Komendi, ki bo letos potekal med 7. in 9. oktobrom, bo 8. oktobra ob 11. uri delavnica na temo ogrevanja z lesom, ob 12. uri pa praktični prikaz sodobne priprave in rabe lesa za ogrevanje.
 
18. september 2011
LesEnDemo
 
Skupaj s prireditvijo Kravji bal bo v Bohinju (v Ukancu nad jezerom) med 10. in 16. uro potekal praktičen prikaz delovanja motornih žag, vitlov, varnega dela v gozdu, dela s cepilniki, rezalno-cepilnih strojev, sekalnikov ter kotlov za polena, sekance in pelete.
Vabilo    
 
10. september 2011
LesEnDemo
 
Skupaj s prireditvijo Oglarska dežela 2011 bo od 16:00 do 17:00 v Dolah pri Litiji potekal praktičen prikaz sodobne gozdarske opreme in sodobnih strojev za pridobivanje ter predelavo lesnih goriv.
Vabilo
 
   
 
23. junij 2011   
Delavnica: “Proizvodnja, prodaja in raba lesa v energetske namene”
 
Glavni namen delavnice, je predstavitev sodobnih tehnologij pridobivanja in predelave lesa za energetske namene, zagotavljanje kakovosti lesnih goriv ter predstavitev trgovanja v okviru biomasnega logističnega centra. Z delavnico želimo povezati lastnike gozdov, gozdarska podjetja ter proizvajalce in uporabnike lesne biomase na širšem področju Novega mesta.
 
Delavnica bo v četrtek, 23. junija 2011, od 12.00 do 15.30 ure v dvorani Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto na Šmihelski c. 14 v Novem mestu.                                                                                         Vabilo
 
 
 
 
 

 

   
   

 

 

21. – 25. maj 2012
Prireditve ob Tednu gozdov
 
 
  

Comments are closed.