Raziskovalne naloge

Člani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko so dejavni v različnih delovnih skupinah in vključeni v številne raziskovalne projekte z gozdarskega in sorodnih področij. Poleg raziskovalnega dela, člani Oddelka sodelujejo tudi pri izdelavi analiz in presoj za javni in zasebni sektor. V skrbi za sledenje domačim in tujim razpisom, formalno in neformalno izpopolnjevanje ter ohranjanje vezi z akualnostmi z gozdarskega in drugih področij, so člani oddelka občasno vključeni tudi v delo drugih javnih služb in zasebnih podjetij.

Raziskovalne naloge:

Comments are closed.