Raziskovalne naloge 2010

V okviru različnih projektov smo leta 2010 sodelovali pri snovanju prvih komercialnih izvengozdnih nasadov hitrorastočih vrb v Sloveniji. Zasebni investitorji so v okolici Velenja in Trbovelj osnovali skupno 6 ha energetskih nasadov (nasadov za proizvodnjo lesne biomase). Sodelovali smo pri načrtovanju nasadov ter spremljali porabo goriva in časa za pripravo terena, sajenje in prva vzdrževalna dela. Ob koncu leta smo na terenu s pomočjo vzorčenja ocenili preživetje podtaknjencev, rast in ocenili količino lesne biomase. V izdelavi je ekonomski model za energetske nasade.

RAZISKOVALNE NALOGE V LETU 2010

 1. Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji
 2. »Pomen gozdno lesne proizvodnje verige za blaženje podnebnih sprememb«
 3. »Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji«
 4. »Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom«
 5. »Izvajanje aktivnosti v povezavi z ocenami ponorov toplogrednih plinov za področje “Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo«
 6. »Gnezda«
 7. »Solčavski gorski les«
 8. »Količine sečnih ostankov in gospodarnost njihovega zbiranja iz gozdov nadškofije Ljubljana za pridobivanje zelene elektrike«
 9. »Biomass trade centres«
 10. »Woodheat solution«
 11. »Agriforenergy II«
 12. Druge aktivnosti
VSEBINE RAZISKAV IN POVEZAVE

Comments are closed.